Πρόεδρος: Στέλιος Μπιρμπίλης 6944685670 sbirb@yahoo.com

Αντιπρόεδρος: Νίκος Μπίσκος

Γραμματέας: Λουκία Βεντούρα

Ταμίας:Μάξιμος Κουλούρης

Τακτικά μέλη: Αγγελική Θύμη, Κωνσταντίνος Δαλιάνης