Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κέρκυρας ιδρύθηκε το 1988 από απόφοιτους Ανωτάτων Σχολών της Ελλάδας και ισότιμων Σχολών Εξωτερικού.
Σκοπός του Συλλόγου είναι η συνένωση των μελών για την πρόοδο των αρχιτεκτoνικών σπουδών, την καθοδήγηση στην καλή κατεύθυνση της Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Κέρκυρα, την φροντίδα για την προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και την προστασία των γενικών τους συμφερόντων με την αλληλεγγύη και την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα.

Καταστατικό ΣΑΚ