Φωτογραφίες από την εκδρομή που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009