Πως θα γίνει η Άνω Πόλη κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών

anopoli

Μελέτη ανάπλασης ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών
Δείτε τη εδώ